Pho 60

Order Online

Menu

Closed

Tráng Miệng 甜品 Desserts

Bánh Flan Caramel 燉蛋 Egg Custard

$4.95

Bánh Khoai Mì 木薯餅 Tapioca Pie w/ Coconut Milk

$4.95

Crab Chips

$2.95

Thức Uống 飲品 Beverage

Cà Phê Sữa Đá 越南凍咖啡 Vietnamese Ice Coffee

$4.95

Cà Phê Nóng 熱咖啡 Vietnamese Hot Coffee

$4.95

Trà Thái 泰茶 Thai Iced Tea

$4.95

Chè Ba Màu 三色冰 Rainbow Iced

$5.45

Soda Chanh Muôí 蘇打鹹檸檬 Salty Lemon Soda

$4.95

Soda Xí Muội 蘇打酸梅 Salty Plum Soda

$4.95

Trà Đá Chanh 凍檸茶 Fresh Lemon Tea

$4.95

Sinh Tố Bơ 牛油果冰沙 Avocado Smoothie

$6.05

Sinh Tố Đậu Đỏ 紅豆冰沙 Red Bean Smoothie

$5.45

Sinh Tố Sâù Riȇng 榴蓮冰沙 Durian Smoothie

$7.65

Nước Dừa 椰青水 Fresh Coconut

$6.55

Soft Drink 汽水 or Water 水

$1.93

Xương Sáo Sữa Đậu Nành 豆漿涼粉 Soy Bean Milk with Grass Jelly

$4.95

Wang Lao Ji 王老吉 Herbal Tea

$2.20

Canh Chua 酸湯 Vietnamese Hot And Sour Soup

Canh Chua Cá 魚酸湯 Hot and Sour Fish Soup

$18.65

Canh Chua Tôm 蝦酸湯 Hot and Sour Shrimp Soup

$18.65

Canh Chua Chay 什菜酸湯 Hot and Sour Vegetables Soup

$17.55

Canh Chua Tôm Cá 魚蝦酸湯 Hot and Sour Fish & Shrimps Soup

$20.85

Canh Chua Bò 牛肉酸湯 Hot and Sour Beef Soup

$18.65

Món ǍN Chơi 小食 Appetizers

Chả Giò 豬肉春卷 Pork Spring Roll

$6.55

Chả Giò Chay 齋春卷 Veggie Spring Roll

$6.55

Gỏi Cuốn 蝦卷 Shrimp Summer Roll (2 pcs)

$6.55

Gỏi Cuốn Bò 牛肉卷 Beef Summer Rolls (2 pcs)

$6.55

Gỏi Cuốn Bơ 牛油果卷 Avocado Summer Rolls (2 pcs)

$6.55

Mực Chiên Dòn 酥炸墨魚 Fried Calamari

$12.05

Tôm Chiên 炸老虎蝦 Fried Tiger Shrimps (8 pcs)

$12.05

Cánh Gà Chiên 炸雞翅 Fried Chicken Wings 5 pcs

$8.75

Cua Lột Chiên 炸軟殼蟹 Fried Soft Shell Crabs

$18.65

Bánh Xèo 越南煎薄餅 Vietnamese Pancake

Shrimps & Vegetables

$12.05

Bò Tái Chanh 青檸生牛肉 Fresh Beef w/ Lime Juice

Raw

$15.35

Bánh Bèo 越南砵仔糕 Vietnamese Rice Cake (8 pcs)

$8.75

Bánh Cuốn Chả Lụa 越南腸粉 Vietnamese Steamed Rice Crepe

$10.95

Gà Hải Nam 海南雞 Haninanese Chicken (Nửa Con 半隻 Half)

$15.35

Gà Hải Nam 海南雞 Hainanese Chicken (Một Con 全隻 Whole)

$28.55

Gỏi Đu Đủ Tôm 蝦木瓜沙律 Shrimp Papaya Salad

$14.25

Gỏi Bò Lúc Lắc 牛丁沙律 Beef Cubes Salad

$17.55

Gỏi Bò Xào 炒牛肉沙律 Sauteed Beef Salad

$13.15

Món Phụ 其他 Side Order

Cơm Trắng 白飯 White Rice

$1.95

Sườn Nướng 燒豬扒 Grilled Pork Chop (1 pcs)

$4.95

Sườn Nướng 燒豬扒 Grilled Pork Chop (2 pcs)

$8.75

Gà Nướng 燒雞扒 Grilled Chicken (1 pcs)

$6.55

Huyết Heo 豬紅 Blood Cake

$5.45

Bańh Mì 越南麵包 Vietnamese Sandwich

Bańh Mì Đặc Biệt 特別越南麵包 Special Sandwich

Vietnamese Ham, Grilled Minced Pork, Pate & Mayo

$7.65

Bańh Mì Nem Nướng 烤豬肉碎麵包 Grilled Minced Pork Sandwich

$7.65

Bańh Mì Gà Nướng 烤雞麵包 Grilled Chicken Sandwich

$8.75

Bańh Mì Chay 素菜麵包 Veggie Sandwich

$8.75

Bańh Mì Bò Kho 牛腩麵包 Beef Stew W/ Bread

$9.85

Bańh Mì Bò Xào Sả 炒牛肉麵包 Sauteed Beef Brisket Sandwich

$8.75

Bańh Mì Càri Gà 咖喱雞麵包 Curry Chicken W/ Bread

$9.85

Phở 湯粉 Noodle Soup

Phở Dặc Biệt 南北越特別湯粉 Pho 60 Special Noodle Soup

Brisket, Fresh Eye Round, Tendon, Tripe & Beef Ball

$12.05

Phở Nạm Chiến 熟牛肉湯粉 Brisket Noodle Soup

$10.95

Phở Tái 生牛肉湯粉 Fresh Eye Round Noodle Soup

$10.95

Phở Tái Nạm 生熟牛肉湯粉 Brisket & Fresh Eye Round Noodle Soup

$10.95

Phở Bò Viên 牛丸湯粉 Beef Ball Noodle Soup

$10.95

Phở Sườn Nướng 豬排湯粉 Grilled Pork Chop Noodle Soup

$10.95

Phở Gà Nướng 雞排湯粉 Grilled Chicken Noodle Soup

$10.95

Phở Bò Kho 牛腩湯粉 Beef Stew Noodle Soup

$12.05

Phở Gà Hải Nam 海南雞湯粉 Hainanese Chicken Noodle Soup

$12.05

Phở Gà Xé 雞絲湯粉 Shredded Chicken Noodle Soup

$12.05

Bańh Canh Cua Lột 軟殼蟹湯瀨粉 Soft shell Crab Soup w/ Clear Noodle

$16.95

Bún Bò Húe 順化豬手湯檬 Spice Pork & Beef Soup w/ Rice Vermicelli

$12.05

Bún Càri Gà 咖喱雞湯檬 Curry Chicken Soup w/ Rice Vermicelli

$12.05

Bún Rieu 蝦糕湯檬 Shrimp Paste Soup w/ Rice Vermicelli

$12.05

Phở Tôm 鮮蝦湯粉 Fresh Shrimp Noodles Soup

$12.05

Phở Đồ Biển 海鮮湯粉 Seafood Noodle Soup

$14.25

Cỏm Hoặc Cỏm Chiên 飯或炒飯 Rice Platters & Fried Rice

Cơm Sườn Lạp Xưởng Trứng Gà 豬扒臘腸煎蛋飯 Grilled Pork Chop, Sausage & Egg on Rice

$13.15

Cơm Sườn Chả 燒豬扒蟹肉餅飯 Grilled Pork and Crab Patty on Rice

$12.05

Cơm Sườn Nướng 燒豬扒飯 Grilled Pork Chop on Rice

$10.95

Cơm Thịt Nướng 燒豬肉片飯 Grilled Sliced Pork on Rice

$10.95

Cơm Gà Nướng 燒雞飯 Grilled Chicken on Rice

$10.95

Cơm Bò Kho 番茄牛腩飯 Beef Stew on Rice

$10.95

Cơm Càri Gà 咖喱雞飯 Curry Chicken on Rice

$10.95

Cơm Thịt Kho Trứng Gà 炆豬肉蛋飯 Pork Belly and Egg on Rice

$10.95

Cơm Gà Hải Nam 海南雞飯 Nam Hainanese Chicken on Rice

$10.95

Cơm Bò Lúc Lác 牛丁跟白飯 Beef Cubes w/ White Rice

$14.25

Cơm Chiên Bò Lúc Lác 牛丁跟炒飯 Beef Cubes w/ Fried Rice

$16.45

Cỏm Chiên Bò hoặc Tôm 牛肉或蝦炒飯 Beef or Shrimp Fried Rice

$13.15

Cỏm Chiên Gà hoặc Heo 雞或蝦豬炒飯 Chicken or Pork Fried Rice

$12.05

Cá Kho Tộ 煲仔魚跟白飯 Caramel Fish w/ White Rice

$17.55

Cỏm Bò Xào 炒牛肉飯 Sauteed Beef on Rice

$12.05

Cơm Tấm Sườn Bì Chả 燒豬扒蟹餅豬皮絲飯 Grilled Pork Chop, Crab Patty & Shredded Pork on Rice

$13.15

Bún 檬類 Rice Vermicelli

Bún Thịt Nướng 燒豬肉檬 Grilled Sliced Pork Rice Vermicelli

$10.95

Bún Chả Giò 春卷檬 Spring Roll Rice Vermicelli

$10.95

Bún Gà Nướng 燒雞肉檬 Grilled Chicken Rice Vermicelli

$10.95

Bún Bò Lụi 燒牛卷檬 Grilled Beef Roll Rice Vermicelli

$13.15

Bún Tôm Nướng 燒蝦檬 Grilled Shrimp Rice Vermicelli

$14.25

Bún Bò Xào 炒牛肉檬 Sauteed Beef Brisket Rice Vermicelli

$13.15

Bún Bò Lúc Lác 牛丁檬 Beef Cubes Rice Vermicelli

$15.35

Bún Chả Giò Thịt Nướng 燒豬肉春卷檬 Grilled Pork with Spring Roll Rice Vermicelli

$13.15

Bańh Hỏi 濱海 Angel Hair

Bańh Hỏi Thịt Nướng 燒豬肉濱海 Grilled Sliced Pork Angel Hair

$15.35

Bańh Hỏi Gà Nướng 燒雞肉濱海 Grilled Chicken Angel Hair

$15.35

Bańh Hỏi Bò Lụi 燒牛卷濱海 Grilled Beef Roll Angel Hair

$17.55

Bańh Hỏi Tôm Nướng 燒蝦濱海 Grilled Shrimp Angel Hair

$18.65

Bánh Hỏi Bò Xào 炒牛濱海 Sauteed Beef Angel Hair

$17.55

Bánh Hỏi Ðặc Biệt 特別濱海 Special Combo 3 Angel Hair

$43.95